Klub poslovnih žena RS je uspostavio partnerstva o saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske, Razvojnom agencijom grada Banja Luka (CIDEA),  Udruženjem poslovnih žena Srbije, Udruženjem poslovnih žena Crne Gore, Međunarodnom mrežom poslovnih žena Hrvatske, Unijom žena Rusije i Evropskom asocijacijom preduzetnica.

U okviru svog rada KPZ RS će raditi na projektima a na osnovu vaših potreba, i one koji će doprinositi jačanju žena u preduzetništvu, ali poslovnih vještina žena u biznisu

Naši sponzori i partneri

Medijski pokrovitelji