Site Loader

Mentoring je fleksibilan program, koji nije zahtjevan za mentorice i koji se maksimalno prilagođava poslovnim i privatnim obavezama uključenih žena. Ključno je dobiti važan savjet i „vjetar u leđa“ u pravom momentu u životu, to znamo, zato vas sve pozivamo da se prijavite!

Prijava za mentorice na linku Hoću da budem mentorica!

Prijava za korisnice na linku Želim dobiti mentoricu!

Protokol Mentoring-a:

 • Dužinu mentoringa određuju mentorski
  parovi, a ne može biti kraći od 3 meseca
 • Ukoliko su menti i mentorka udaljeni,
  mentoring se održava putem Skype-a minimum dvaputa mesečno u trajanju od 1 sata
 • Dnevni red sastanka predlaže menti i
  dostavlja mentorki dva dana (48 sati) unapred
 • Otkazivanje/pomeranje sastanka sa obe
  strane obavezno je minumum 48 sati unaprijed ili po dogovoru
 • Na kraju mentorskog procesa obe strane
  u obavezi su da dostave izveštaje KPŽ RS, kao organizatoru mentoring procesa