Site Loader

Woman Business Club 

“Connecting Women Locally – Empowering Women Globally” Razvijajte svoje potencijale i posao kroz proaktivnu mrežu i zajednicu profesionalnih žena koje stvaraju, inspirišu i vode.
Naša misija

Klub poslovnih žena je organizacija inovativnih i kompetentnih žena u biznisu koje proaktivnim i analitičkim pristupom rade na umrežavanju, organizovanju i izgradnji kapaciteta, pružanjem podrške i promocije uspješnih poslovnih priča žena Republike Srpske.

Naša vizija
Klub poslovnih žena je kompetentan partner u dijalogu državnog,međunarodnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju RepublikeSrpske, sa posebnim naglaskom na žene u biznisu.
Ciljevi

Naš cilj je umrežavanje i povezivanje poslovnih žena na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Podizanje svijesti o ženskom aktivizmu i promociji poslovnih interesa žena u Republici Srpskoj i šire.


Na našem BLOGU možete pročitati tekstove o temama koje se bave trenutnim trendovima, edukacijma i projekitima. Budite u korak sa vremenom, budite korak ispred svih!

Edukacije

Osnovna vrijednost Kluba poslovnih žena Republike Srpske je razvoj sposobnosti, znanja, vještna i stavova žena ne samo da bismo odgovorile na potrebe trenutnog biznisa kojem se bavimo nego da bismo razvijale potencijale u skladu sa promjenama.

Savladavanjem različith tehnika i metoda edukacije nam pomažu da koristmo resurse u nama kako

bismo bili uspješni i produktvni.

Postani članica

Office receptionist greeting corporate partner with handshake. Woman in formal clothing shaking hands over reception counter. Partnership concept

Postani sponzor

Mentorstvo